fbpx

054-4435333

50,000 דיטיילרים בארה”ב. ובארץ – ???

By Itay Marom

50,000 דיטיילרים בארה”ב. ובארץ – ???

בארה”ב רשומים ברשויות המס יותר מ50,000 דיטיילרים

בארץ ניתן למנות על יד אחת דיטיילרים אמיתיים (הבדל גדול בין מקצוען לעוד איש מהשטיפה שיודע להחזיק מכונה)

ארה”ב כמובן מובילה את התחום ומדינות רבות נוספות מטפחות תרבות דיטיילינג ענפה.

שתפו